Vores historie

Krudttøndens historie

I forbindelse med årsskiftet 1997/98 var situationen skyttemæssigt at der i Københavns Kommune var stor mangel på indendørs skydebaner.

Da DGI Byen blev indviet i december 1997 var der så 40 nyindrettede skydebaner i Skyttehuset som dermed blev det nye "hotspot" for skytteforeninger, deriblandt mange firma tilknyttede sportsforeninger som iblandt deres mange sportsgrene også havde skydning på programmet.

Og det var vel og mærke skydebaner som var indrettet til både luft og kaliberskydning på 10 og 15 meter distancen.

En af disse foreninger var Idrætsforeningen Bispebjerg Hospitals Skytteafdeling (I.B.B.H) som kun kunne optage medlemmer som var beskæftiget på  arbejdspladsen.

Så for at kunne optage DGI Byens medarbejdere samt udefra kommende potentielle skydesportsudøvere som medlemmer blev Skytteforeningen Krudttønden startet ved årsskiftet 1997/98 af den daværende formand for I.B.B.H's Skytteafdeling Alex Jørgensen. Foreningen fik senere Aage Kristensen som mangeårig driftig formand og kasserer, ligesom Rasmus Helbo og i skrivende stund Henrik Rommel som skiftende formænd sammen med mange bestyrelsesmedlemmer har været en god drivkraft som har ført foreningen godt videre.

Vi har i dag en god fungerende forening med en god aldersspredning med en stor børne og junior afdeling som hjælpes godt på vej mod bedre resultater af flere engagerede instruktører.

Og der skydes indendørs i vintersæsonen ( september til slut april ) i Skyttehuset med luftrifler, luftpistoler samt cal. 22 ( salon ) rifler og pistoler.

Herefter skydes udendørs på Københavns Skyttecenter på Selinevej med cal. 22 våben samt grovvåben på både riffel og pistol på længere distancer og under kyndig instruktion for dem der har vist evner og interesse udi skydesporten.

Aage Kristensen og Emilia

Aage Kristensen og Emilia